FANDOM


Dragon na Manipis na Nyebe
Ma3

""Itong Dragon na ito ay palakaibigan at mahinhin, palaging nagdadala ng manipis na yelo - ang mga obra ng Kalikasan. Panatilihin mo ito sa mababang temperatura o ito ay matutunaw!""
Istatistika ng Buhay
Tipo Hybrid
Maaaring Makuha sa Antas 13
Tirahan LupaHYeloH
Oras ng Pag-iincubate 12 orasSimbolongOras
Resistensya LupaApoy
Kahinaan YeloMetalPurongLupa
Immune Kuryente
Binibili sa Dyamante 35020px-Gem template
Isasanla 10000015px-Gold Bar Icon
Pagnapisa 800016px-Xp template
Mga Pangalan
LupaYelo
Ma3

Pag-bi-BreedEdit

Para makakuha ng dragon na ito i-breed mo ang Dragon na Lupa at Dragon na Yelo sa Bundok ng Pag-bi-Breed o sa Ultrang Puno ng Pag-bi-Breed. Ito ay pwede ring kalabasan ng Dragon na Alpine.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki